All Levels of Bulgarian Basketball Benefit from the FIBA Connected Stadium

Bulgaria Basketball Federation President Georgi Glouchkov and Synergy Sports' Victor Fernandez

Synergy Sports and the Bulgarian Basketball Federation have partnered to transform 11 venues around the country into FIBA Connected Stadiums over the past 12 months. The Bulgarian Federation is one of Synergy Sports’ earliest partners and has demonstrated an outstanding implementation of the FIBA Connected Stadium, to benefit all levels of Bulgarian Basketball.

The partnership initially focused on driving the ease and scalability of producing and distributing games from the top men’s and women’s leagues in the country and has since been expanded to provide the same benefits to youth and wheelchair events as well.

Youth game in a FIBA Connected Stadium:

Wheelchair game in a FIBA Connected Stadium:

Discussing the partnership and the challenging period in which it was forged, Georgi Glushkov, President of the BFB said “I am very happy that Bulgarian basketball partners with a worldwide-proven leader in sports technologies and content management. The FIBA Connected Stadium provides lots of opportunities for federations and in Bulgaria we have plans to use the full potential of the project as part of our strategy to follow a path of digitalization, modernizing and using technologies on all levels. In these challenging times it was beneficial for the game of basketball that the FIBA Connected Stadium was in place in Bulgaria.”

Synergy Sports CEO Mark Silver said “The FIBA Connected Stadium in Bulgaria is being used how we’ve always envisioned it – as the solution benefiting all levels of sports within a Federation. Being able to easily capture content, produce a high-quality production and distribute live and on-demand games is incredibly valuable to our Federation partners. With restrictions and social distancing likely to continue well into 2021, the Bulgarian Basketball Federation is well-positioned to keep their entire basketball community engaged all year.”

Synergy Sports Partnerships Director Alistair Kemp said “The Bulgarian Basketball Federation has been a fantastic partner. They were innovative and bold enough to partner with us as we first launched the FIBA Connected Stadium and they are truly seeing all of the benefits it can bring. The Bulgarian Federation is now a leader among national federations in using technology to enhance sport.”

BFB Sports Data Manager, Lili Borisova said “By launching the FIBA Connected Stadium, the Bulgarian Basketball Federation has dived deeper into the future of sports technology, which is even now not just a future possibility, but something actually enhancing sport today.”

“I am really proud the Federation has positioned itself as one of the most innovative, digitally-orientated and technological basketball organizations worldwide. The partnership with Synergy Sports to me is extremely beneficial and provides a great deal of opportunities to create high-quality production, distribute it and grow BFB’s channels, create a digital culture and a hub for federation’s content, and even monetize, which is a much-needed source of income for small federations like ours.”

“In one year only BFB has more than 70% of all basketball events in the country streamed LIVE – from wheelchair to baby basketball, from national teams’ scrimmages to amateur level, coaches’ clinics, festivals and referees’ camps. And, in constantly improving quality and upgrading features, with almost zero resources required.”

“I am a huge fan of the progressing symbiosis of sports, technologies and data. So, I am extremely happy and excited to witness the process with the Bulgarian Federation.”

The Bulgarian Basketball Federation is streaming games directly to their owned video channels – NBL YouTube / BFB YouTube channel.

 


Всички нива на българския баскетбол се възползват от FIBA Connected Stadium

 

Компанията Синерджи Спортс и Българска федерация по баскетбол се обединиха в партньорство, като през последните 12 месеца превърнаха 11 баскетболни зали във „ФИБА свързани стадиони“. БФ Баскетбол е сред най-дългогодишните партньори на Синерджи Спортс и демонстрира отлична реализация на FIBA Connected Stadium, като по този начин предоставя условия всички нива на българския баскетбол да се ползват от проекта.

Първоначално партньорството се фокусира върху мащабируемоста и облекчения процес по създаване, и разпространението на съдържанието от професионалните мъжка и женска лиги в страната, но впоследствие процесът се разшири и обхвана събитията при подрастващите и баскетбол на колички, с цел да осигури същите предимства.

Мачове при подрастващи във FIBA Connected Stadium
https://youtu.be/qIO68ffxKh4

Баскетбол на колички във FIBA Connected Stadium
https://youtu.be/Im9KvE52lNM

Обсъждайки партньорството и несигурните времена, в които се случи, президентът на БФ Баскетбол, Георги Глушков сподели: „Щастлив съм, че българска федерация по баскетбол си партнира с доказан, световно-разпознаваем лидер в областта на спортните технологии и управление на съдържанието, генерирано с тези технологии. FIBA Connected Stadium предоставя изключително много възможности на организации като нашата и ние имаме планове да се възползваме от пълния потенциал на проекта, като част от стратегията на федерацията да върви по пътя на дигитализация, модернизация и прилагане на нови технологии на всички нива. В тези времена на несигурност и предизвикателства, със сигурност е голям плюс за баскетбола, че FIBA Connected Stadium е в България.“

Изпълнителният директор на Синерджи Спортс, Марк Силвър, каза: „Начинът, по който FIBA Connected Stadium се позиционира и използва в България е този, който ние винаги сме си представяли – технологично решение, което да служи и удовлетворява нуждите на всички нива на спорта в дадена федерация. Разполагайки с възможноста лесно, ефективно и без допълнителни разходи да се заснема съдържание, да се генерира високо-качествен продукт, който да се разпространява в реално време и след това, е много ценно предимство за нашите партньори от спортните федерации. В реалността, в която всички се намираме и произтичащите от нея рестрикции, не пренебрегвайки социалната дистанция, които най-вероятно ше продължат и през 2021, БФ Баскетбол е много добре позиционирана в момента, като има възможност да поддържа баскетболната общественост ангажирана със съдържание през цялата година.

Алистър Кемп, Директор „Корпоративни партньори“ в Синерджи Спортс също коментира партньорството с БФ Баскетбол: „Българска федерация по баскетбол е един фантастичен партньор. Организацията бе и е достатъчно иновативна и смела, за да ни се довери и да влезе в партньорство, в момента, в който проектът FIBA Connected Stadium бе представен. Екипът на БФ Баскетбол наистина осъзнава пълния потенциал на идеята, зад която в последствие застана и ФИБА, както и вижда всички ползи от проекта. БФ Баскетбол понастоящем е лидер при националните федерации по използване на технологии, с цел да повиши интереса към спорта в България.“

В ролята си на дългогодишен специалист по спортни данни за БФ Баскетбол, Лили Борисова, коментира: „С представянето на FIBA Connected Stadium и стартирането на проекта у нас, БФ Баскетбол се „гмурна“ още по-дълбоко в бъдещето на технологиите в спорта, което ако трябва да бъдем абсолютно точни, дори не е бъдеще вече, а реалност, която категорично повишава интереса и качеството на спортния продукт.“

„Няма по-горд човек от мен, че федерацията съумява да се позиционира като една от най-иновативните, дигитално- и технологично-ориентирана организация не само в Европа, но и в света. Партньорството със Синерджи Спортс за мен е изключително ползотворно и ни дава широк спектър от възможности да генерираме продукт с много сериозно качество, да го разпространяваме и да развиваме каналите на БФ Баскетбол, да създаваме дигитална баскетболна култура и т.нар. хъб от съдържание, дори да монетизираме това съдържание, което е един добре-дошъл източник на приходи за малки федерации, като нашата.”

“В рамките само на една година, БФ Баскетбол съумя да осигури излъчване на живо в Интернет на 70 % от баскетболните събития в страната с помощта на FIBA Connected Stadium – в това число, баскетбол на колички, бейби баскетбол, приятелски срещи на националните отбори, аматьорски баскетбол, семинари за треньори, фестивали и активности на съдийския екип. При това с непрекъснато подобряване на качеството на продукцията, нови функционалности и с почти нулева инвестиция на ресурси.“

„Огромен фен на непрекъснато прогресиращата симбиоза между спорта, технологиите и данните съм. Затова се радвам и вълнувам, че сме част от този проект.“ – завърши Лили Борисова

БФ Баскетбол излъчва директно чрез FIBA Connected Stadium в собствените си канали:
YouTube НБЛ
YouTube БФБ

PREVIOUS

Recapping 2020: Sports as a Force for Good

NEXT

Mali becomes the first African nation to adopt FIBA Connected Stadium